Opsplitsing Onder de Kap

Geplaatst op: 18 juni 2013

SO Onder de Kap gaat opsplitsen en verhuizen

Juni 2013

Met ingang van het nieuwe schooljaar gaat onze school opsplitsen en  verhuizen!
Ongeveer de helft van het aantal leerlingen van onze school komt uit Enschede of Glanerbrug.
Gemeenten zullen steeds meer bezuinigen op leerlingenvervoer.
Dit betekent dat het onderwijs, zo ook het speciaal onderwijs, zo dicht mogelijk bij de woonplek van de leerlingen moet zijn. Dit is ook uit het uitgangspunt van de Wet op Passend Onderwijs die per
01-08-2014 ingevoerd zal worden: zoveel mogelijk thuisnabij onderwijs.  Attendiz heeft de intentie om in de drie grote Twentse steden een dekkend aanbod van speciaal onderwijs te kunnen verzorgen.
Dit heeft tot gevolg dat  SO Onder de Kap zowel in Hengelo als Enschede gehuisvest zal worden.

Onze school zal vanaf het nieuwe schooljaar voor een deel naar Enschede verhuizen en het andere deel gaat naar een nieuwe locatie in Hengelo. Voor de adresgegevens van onze nieuwe locaties : zie logo.
In Enschede gaan wij het schoolgebouw delen met SO de Huifkar en in Hengelo met SO Het Mozaïek.
Ondanks dat een opsplitsing van onze school voor personeel en leerlingen zeer ingrijpend is, zien wij vooral ook voordelen: onderwijs dichter bij huis betekent dat meer leerlingen zelfstandig naar school kunnen alsook als ook minder lange taxiritten per dag!

Welke leerlingen gaan naar welke locatie?
Locatie Enschede :  leerlingen uit Enschede, Haakbergen, Glanerbrug, Losser
Locatie Hengelo : leerlingen uit Hengelo, Borne, Hof van Twente, Oldenzaal, Dinkelland

NB: Soms kan worden  afgeweken van deze indeling.  Gemeenten willen het vervoer zo efficiënt mogelijk laten verlopen en  als er meer kinderen uit een dorp al naar Hengelo of Enschede vervoerd worden, zal dit  geclusterd worden.

Wij hopen in de laatste week van de vakantie te kunnen verhuizen. Met name onze nieuwe locatie in Hengelo zal nog een forse verbouwing ondergaan voordat we kunnen starten.

I.v.m.de verhuizing  zijn de leerlingen op donderdag 4 en vrijdag  5 juli vrij!

Hartelijke groet en namens het team,
Carla Hilbink
Directeur SO Onder de Kap


Locatie Hengelo


Locatie Enschede

 

 

Reacties zijn gesloten.